डाउनलोड


क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (एमबी)डाऊनलोड
1 Shabri Tipani डाउनलोड 24/05/2017 0.18 PDF
2 PESA डाउनलोड 24/05/2017 0.11 PDF
3 ANNUAL TRIBAL SUB -PLAN 2015-2016 डाउनलोड 23/05/2017 4.51 PDF
4 ANNUAL TRIBAL SUB -PLAN 2016-2017 डाउनलोड 23/05/2017 6.69 PDF
5 पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजने डाउनलोड 15/10/2016 0.15 PDF
6 लोकराज्य विशेषांक डाउनलोड 01/08/2016 14.17 PDF
7 नामांकित निवासी शाळा डाउनलोड 27/06/2016 0.24 PDF
8 टोल फ्री क्रमांकासाठी माहिती पुस्तिका डाउनलोड 16/01/2016 0.89 PDF
9 नामांकित निवासी शाळा डाउनलोड 28/08/2009 0.19 PDF
10 Scheme of Grant in Aid to Voluntary Organisations Working for the Welfare of Scheduled Tribes डाउनलोड 28/07/2008 18.59 PDF
12