महत्वाचे कागदपत्रे


क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (एमबी)डाऊनलोड
1 केंद्र शासनाचा माहीतीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम ४ अंतर्गत 17 बाबींवरील माहीती महत्वाचे कागदपत्रे 07/03/2024 1.36 PDF
2 केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ अंतर्गत १७ बाबींवरील माहिती. महत्वाचे कागदपत्रे 07/11/2022 0.55 PDF