क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (एमबी)डाऊनलोड
1 Recruitment of Executive Director and Co-ordinators in TRTI जाहिरात 07/02/2018 0.21 PDF
2 Advertisement for inviting proposal under Central Schemes for FY 2018-19 जाहिरात 29/01/2018 0.05 PDF
3 अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील एकलव्य निवासी शाळांसाठी अनुसूचित क्षेत्रामधील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारामधून शिक्षक व शिक्षक संवर्गातील पद भरती जाहिरात 18/08/2017 0.42 PDF
4 अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रामधील एकलव्य निवासी शाळांसाठी अनुसूचित क्षेत्रामधील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारामधून शिक्षक व शिक्षक संवर्गातील पद भरती जाहिरात 18/08/2017 0.70 PDF
5 Recruitment in Tribal Research & Training Institute, Pune जाहिरात 20/07/2017 0.11 PDF
6 सेवा निवृत्त सह/ उप सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने नियुक्ती . अर्ज कराण्य्ची अंतिम तारीख़ 30 जून 2017 : 5.30 संध्या जाहिरात 15/06/2017 0.86 PDF
7 पेसा क्षेत्रातील पदभरती जाहिरात 2 जाहिरात 22/09/2016 2.57 PDF
8 पेसा क्षेत्रातील पदभरती जाहिरात जाहिरात 21/09/2016 5.56 PDF