क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (एमबी)डाऊनलोड
1 आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) करिता 11 महिन्याच्या कालावधीसाठी वाहनचालक पुरविण्यासाठी कोटेशन पाठविण्याबाबत इतर 24/11/2023 1.36 PDF
2 वाहन खरेदी करण्यासाठी अंतीम कोटेशन (प्रोफ़ार्मा इनव्हाईस) पाठविण्याबाबत इतर 22/09/2023 2.45 PDF
3 आदिवासी विकास विभाग खुदद कार्यालयास झेरॉक्स मशीन भाडेतत्वावर घेण्यासाठी पुरवठादाराकडुन दरपत्रके मागविणेबाबत इतर 19/05/2023 0.17 PDF
4 Notice Inviting quotations for purchase of Poly Studio USB Video bar (1 device) of Poly Company for Video Conferencing in ACS Office, Tribal Development Development, Mantralaya, Mumbai. इतर 27/04/2023 0.31 PDF
5 दरपत्रक सूचना - ई-ऑफीस अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागात 22 स्कॅनर्स (High Speed) खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. इतर 24/04/2023 0.14 PDF
6 निविदेची सुचना - आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तक डिजिटल सेवापुस्तक करणेबाबत इतर 13/04/2023 1.15 PDF
7 आदिवासी विकास विभागातील निर्लेखित आयटी उपकरणांची निविदा पद्धतीने विल्हेवाट इतर 08/12/2022 0.97 PDF
8 संगणक, प्रिंटरर्स, स्कॅनर्स, लॅपटॉप दुरूस्ती सेवा निविदा इतर 24/03/2022 3.60 PDF
9 निर्लेखित संगणक विक्रीबाबत इतर 19/01/2022 0.35 PDF
10 Request for submission of Proposal for Conducting Online Entrance Examination for EMRS (Eklavya Model Residential Schools). इतर 02/01/2020 0.74 PDF
12