क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (एमबी)डाऊनलोड
1 संगणक, प्रिंटरर्स, स्कॅनर्स, लॅपटॉप दुरूस्ती सेवा निविदा इतर 24/03/2022 3.60 PDF
2 निर्लेखित संगणक विक्रीबाबत इतर 19/01/2022 0.35 PDF
3 Request for submission of Proposal for Conducting Online Entrance Examination for EMRS (Eklavya Model Residential Schools). इतर 02/01/2020 0.74 PDF
4 महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी शेतकरी उत्पादक कंपनी/समूह/ सह. संस्था (FPO/FPG/FPC) अडचणीबाबत आढावा घेऊन आराखडा तयार करणे. इतर 17/09/2019 0.51 PDF